KOUČING PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

"Pamätajte na to, že zákazník nepríde prvý. Najprv prídu vaši ľudia. Ak sa dobre postaráte o svojich ľudí, oni sa potom dobre postarajú o vašich zákazníkov."

Koučing pre firmy a organizácie je forma rozvoja ľudských zdrojov, strategického riadenia a tiež budovania každodennej kultúry firmy. 

Niektorí firemní klienti využívajú business koučing ako súčasť manažmentu rizík, iní na zefektívnenie komunikácie, zlepšenie vzťahov a zvýšenie výsledkov. Koučingom sa dajú odstraňovať mnohé nedostatky, ktoré sa udiali alebo sa opakujú a tiež vykročiť do budúcna lepším smerom.  

Dokáže zlepšiť porozumenie medzi zamestnancami a zástupcami rôznych úrovní riadenia. Firma sa tak stáva stabilným a efektívnym prostredím, kde každý jednotlivec získa možnosť na rozvoj. Odstráni sa často nekonečný sled operatívnych úloh, nezhôd a nepríjemností. Dokážete sa pomocou svojich vlastných zdrojov nasmerovať k želanému obrazu.

Pre firmy sú k dispozícií individuálne koučingové stretnutia alebo koučing v dvojiciach a tímoch. 

Najčastejšie riešené témy:

Koučovanie je uvoľňovanie potenciálu ľudí pre dosahovanie vysokej výkonnosti. Je to poskytovanie pomoci pre vlastné učenie a objavovanie, ako opak vyučovaniu a prikazovaniu. 

KARIÉRA PO KARIÉRE

Stále častejšie si kladiete otázku: Čo budem robiť po športovej kariére?

Chcete sa poctivo pripraviť na prechod zo športoviska na iné ihrisko?

V čom ste dobrý a čoho sa vyvarovať?

Program Kariéra po kariére, je určený pre všetkých športovcov, ktorí si uvedomujú, že ich kariéra športovca má svoj začiatok, no i koniec. Skôr či neskôr bude nasledovať zmena denného rytmu aj životných návykov. Program pozostáva z 10 stretnutí v priebehu 3 mesiacov. Počas tohto obdobia športovec získa plán a zručnosti na začiatok svojej ďalšej kariéry po kariére športovca. 

Do programu je možné sa prihlásiť počas aktívnej kariéry aj kedykoľvek po jej ukončení. 

Obsahom programu sú nasledovné časti:


Viac v príručke ktorú si môžete bezplatne stiahnuť vyššie.


Poskytujem konzultácie a koučing pre športovcov aj mimo témy kariéry po kariére.

TRÉNING PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Ako sa zbaviť trémy a ako zaujať publikum? V tréningu prezentačných zručností ponúkam aktívne individuálne stretnutia a stretnutia v malých skupinách, na ktorých si pod odborným vedením mentora trénujete, skúšate a vylepšujete svoje prezentačné zručnosti pri konkrétnych praktických úlohách. Spolu tak ladíme jednotlivé časti prezentácie do príjemného, zaujímavého a obohacujúceho výsledku. 

Pri tréningu prezentačných zručností sa naučíte:

Okrem toho sa dozviete zaujímavé fakty o komunikácií. Zistíte v ktorých komunikačných zručnostiach vynikáte a kde máte komunikačné medzery. Počas spolupráce sa venujeme  nastaveniu individuálnej osobnosti klienta. 

INDIVIDUÁLNY KOUČING

INDIVIDUÁLNY KOUČING je rozhovor vo dvojici, pri ktorom rôznymi komunikačnými technikami riešime individuálne životné témy klienta. Tému vždy prináša klient. Každá téma je riešiteľná a vyriešiteľná a kouč je tu na to, aby vás sprevádzal tou vašou. KOUČ je vzdelaný a ochotný odborník, ktorý na stretnutí analyzuje situáciu, vyberá techniky, nastavuje plán a povzbudzuje klienta k hľadaniu zdrojov a riešení. Dodržiava etické zásady a kódex kouča ICF, ktorého základom sú otvorenosť, dôvernosť, ľudskosť a profesionalita. 


Niekedy môže už prvé stretnutie priniesť výsledky, no pre tých, ktorí to myslia so zmenou naozaj vážne odporúčam minimálne tri stretnutia. Koučingu sa nemusíte báť. Je to overená a nenáročná technika, ktorá môže viezť k spokojnejšiemu osobnému a úspešnejšiemu pracovnému životu. 


Najčastejšie témy koučingu:

Koučing sa nešpecializuje na liečbu psychických chorôb a porúch. V prípade, ak máte pocit, že potrebujete takúto pomoc, vyhľadajte špecializovaného odborníka na duševné zdravie (psychológ, psychoterapeut, psychiater).  

LEADERSHIP (líderstvo)

Leadership (líderstvo) je životná cesta. Istý druh presvedčenia o tom, že človek môže žiť plnohodnotný nezávislý a samostatný život podľa toho ako chce a súčasne byť užitočný pre svoje okolie a spoločnosť.

V mentoringu leadershipu sa naučíte zručnosti, ktoré vás budú sprevádzať osobným aj pracovným životom. Poskytnú vám nový pohľad na seba aj ostatných a verím, že prispejú ku vyššej sebahodnote a spokojnosti v práci, vzťahoch aj osobnom rozvoji (StevenCovey).    

Na stretnutiach sa naučíte:

Každodenne máme tisíc dôvodov na pesimizmus. A pesimisti majú väčšinou pravdu. Optimisti sú väčšinou sklamaní. Preto optimistov často pokladáme za naivných a pesimistov za reálnych. Ale medzi pesimistami a optimistami sú „possibilisti“. Ľudia, ktorí kreslia svoj vlastný svet, aký by mohol byť. A hoci dá vývoj väčšinou za pravdu pesimistom, a hoci trošku pesimizmu všetci potrebujeme, aby sme dobre pracovali s rizikami, skutočný pokrok dosahujú iba tí, ktorí majú hlavy possibilistov a srdcia optimistov. Preto sa nebojte postaviť za to, čomu naozaj veríte.

TÍMOVÝ KOUČING

TÍMOVÝ KOUČING je rozhovor v skupine. Počas tohto stretnutia si pod vedením kouča vyjasníte aké sú vaše potreby a očakávania od vzájomnej spolupráce. 

Tímy sa dokážu vzájomne unširovať a prichádzať k riešeniam, ktoré by členovia kolektívu samostatne neobjavili. Koučing využíva nástroje na to, aby sa tieto riešenia pretavili do praxe.

Otvorením želanej budúcnosti dokážeme lepšie nájsť spoločné prieniky a nastaviť hranice, ktorými si často dokážete pomôcť.

DOBRÉ STRATÉGIE (konzultácie)

Kvalitná stratégia, ktorá síce stojí na začiatok nejaké úsilie a financie, no z dlhodobého hľadiska Vám umožní stavať svoju značku, projekt alebo firmu tak, ako si to naozaj želáte. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska šetrí podstatnú časť investícií a ďalších zdrojov. 

Dobrá stratégia obsahuje víziu, misiu, hodnoty, merateľné ukazovatele, akčný plán a niekedy je súčasťou aj firemná kultúra, či návrhy čiastkových stratégií. Často sú potrebné analýzy alebo aj zber niektorých potrebných dát a údajov, ktorých sa pri tvorbe stratégie vychádza. 

Stratégia je niečo, na čo firmy a organizácie často zabúdajú. Môže im to brániť rozvíjať potenciál ich vlastného produktu a žiť tak ich vlastný príbeh. Preto práca so supervízorom môže pomôcť skvalitniť výsledky vašej práce.

"Ak je identita človeka, firmy alebo organizácie pevná a stratégia ju verne nasleduje, dokážu sa intenzívne rozvíjať, dlhodobo zanechávať vlastnú stopu a neuhnúť ani v tých najťažších situáciách."

Množstvo klientov a firiem sa pustí po hlave priamo do marketingu. Chcú vyzerať lepšie na sociálnych sieťach, viac predávať, byť sledovaní. Najprv sa to aj darí, no za chvíľku úvodné nadšenie opadne, výsledky stagnujú a niet kde brať obsah a motiváciu. 

Počas supervízie v strategickom plánovaní pracujeme na troch hlavných cieľoch, ktoré spolu predstavujú stratégiu firmy alebo organizácie:

Ako manažérovi, ktorý si prešiel hocičím viem, že dobrá stratégia dokáže firmám a organizáciám veľmi pomôcť. Ak majú jasný a hmatateľný cieľ, nemôžu sa pomýliť. V opačnom prípade dôjde k rozporom, zlyhaniam a nedorozumeniam, ktoré nás vrátia vždy na začiatok.  Skôr alebo neskôr.

... ako pracujem

koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
Peter Melek koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
Peter Melek koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
Peter Melek koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
Peter Melek koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
Peter Melek koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti
Peter Melek koučing stratégie šport líderstvo prezentačné zručnosti

Kde ma nájdete

Mgr. Peter Melek PhD.

Kopečná 252/2, 058 01 Poprad

Budova Albertcentrum - 2.p.

Parkovanie možné pri budove alebo pri Lidli

Kontakt

+ 421 907 768 323

coachingpoprad@gmail.com

Otváracie hodiny

Pon-Pia: 9:00 - 17:30

Fakturačné údaje

IČO: 56272375

DIČ: 1075 1322 67

IBAN: SK5965000000003650762975

* ceny sú vrátane DPH

* bezplatné storno do 24 hodín